Menu
EN
معرفی مرکز

معرفی مرکز

روابط عمومی، مدیریت ارتباطات سازمان است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی کرد و از روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری، مشارکت معنادار مردم و محله محوری استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف سازمان، شناساندن سازمان به مردم و هم چنین ارائه انتظارات و خواسته های مردم به سازمان اساس کار روابط عمومی است. ادامه مطلب
«قهرمان من» در شهر زیرزمینی تصاوير جان فشانی آتش نشان ها در مترو تهران به نمايش درآمد با پیرایش ضلع جنوبی میدان انقلاب: زوائد بصری میدان انقلاب پاک می شود اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء در شهرک و مجتمع های مسکونی شرق تهران