Menu
EN

اخبار

شاخه
image Call for the 3rd Edition of Tehran Golden Adobe Global Award
call 4 TGAA.pdf

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/7/10 | ساعت: 08:49 | تعداد بازدید خبر: 119
image فراخوان ثبت نام و ارسال آثار سومین دوره اهدایی جایزه جهانی خشت طلایی تهران
فراخوان جایزه خشت طلایی تهران .pdf

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/7/7 | ساعت: 11:28 | تعداد بازدید خبر: 143
image پیاده گردی و بازدید از مراکز تاریخی تهران

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/5/18 | ساعت: 02:41 | تعداد بازدید خبر: 188
image روز خبرنگار مبارک...

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/5/17 | ساعت: 10:29 | تعداد بازدید خبر: 193
image بازدید از ملاقات مردمی منطقه 7

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/5/3 | ساعت: 03:06 | تعداد بازدید خبر: 211
image بازدید از ملاقات مردمی منطقه 3

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/3/25 | ساعت: 08:36 | تعداد بازدید خبر: 265
image بازدید از ملاقات مردمی منطقه 8

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1395/2/14 | ساعت: 09:02 | تعداد بازدید خبر: 275
image بازدید از منطقه 11

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/12/17 | ساعت: 03:28 | تعداد بازدید خبر: 344
image بازدید از ملاقات مردمی منطقه 16
 

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/12/10 | ساعت: 02:51 | تعداد بازدید خبر: 337
image دوره جدید بازدید ازجلسه ملاقات مردمی مناطق آغاز شد.
دوره قبلی این بازدیدها از تاریخ 22تیرماه سال جاری شروع و در 16 آذرماه به پایان رسیده بود. نکات منفی و نارسایی‌هایی که در روند ملاقات‌ها وجود داشت درهمان جلسه به مدیر روابط‌عمومی منطقه و نیز کارشناس ارتباط‌مردمی متذکر گردید. بنابراین انتظار می رود در دوره جدید بازدید، مشکلات...

ادامه مطلب تاریخ انتشار: 1394/12/4 | ساعت: 02:07 | تعداد بازدید خبر: 387